Sockerarter

Socker i många variationer

Socker i många variationerSocker (sackaros eller vanligt socker) är en naturlig sockerart som består av både fruktsocker och druvsocker. I alla frukter, bär och grönsaker finns en blandning av vanligt socker, fruktsocker och druvsocker i varierande mängd. Sockerbetor och sockerrör innehåller extra mycket vanligt socker. Det är därför dessa växter passar utmärkt för sockertillverkning. Rent kemiskt är sockret i en sockerbeta identiskt med det socker som finns i t.ex en banan.

Druvsocker även kallat glukos, är byggsten i bl.a. stärkelse. Druvsocker är den sockerart som tas upp snabbast i kroppen.

Fruktsocker kallas också fruktos och är den sötaste av alla naturligt förekommande sockerarter. Fruktsocker har en speciellt bra förmåga att framhäva frukt- och bärsmak.

Sockerarter, sockerprodukter och sockeralkoholer

Namn Synonymer Framställning Relativ söthet Energi-innehåll kJ/g
Socker Sackaros Extraktion (urlakning) av sockerbetor eller sockerrör med varmt vatten 1,0 17
Druvsocker Glukos, dextros Nedbrytning (hydrolys) av vete-, potatis- eller majsstärkelse med syra och/eller enzymer. 0,6-0,7 17
Fruktsocker Fruktos Först nedbrytning (hydrolys eller invertering) av sackaros till glukos och fruktos med enzymer eller syra. Därefter frånfiltrering av fruktos och enzymatisk omvandling av glukos till fruktos. 1,0-1,3 17
Maltsocker Maltos Nedbrytning (hydrolys) av stärkelse 0,5 17
Mjölksocker Laktos Utvinnes ur vassle från osttillverkning 0,4 17
Tagatos   Utvinnes av laktos 0,9 6
Trehalos   Enzymatisk omvandling av stärkelse 0,4-0,5 17
Invertsocker Invert Nedbrytning (invertering) av sackaros med enzymer eller syra till lika delar glukos och fruktos 1,0 17
Glukossirap Stärkelsesirap, glykos Nedbrytning (hydrolys) av vete- eller majsstärkelse med syra och/eller enzymer. 0,4-0,6 17*
Isoglukos Majssirap, High Fructose Corn Syrup (HFCS) Baserad på glukossirap, där en del glukos (42 eller 55%) med hjälp av enzymer omvandlas (isomeriseras) till fruktos 0,8-1,0 17*
Mannitol   Hydrogenering av fruktos. Hydrogenering är en kemisk process där sockermolekylen (fruktos) tillförs väte i form av en så kallad alkoholgrupp, därav namnet sockeralkoholer. 0,6-0,7 10
Xylitol Björksocker Hydrogenering (se under Mannitol) av xylos utvunnen ur björkmassa eller annan lövträdsmassa 0,9-1,0 10
Laktitol   Hydrogenering (se under Mannitol) av laktos 0,4 10
Sorbitol   Hydrogenering (se under Mannitol) av glukos 0,6 10
Isomalt   Enzymatisk behandling av sackaros 0,5-0,6 10
Maltitol   Hydrogenering (se under Mannitol) av maltos 0,8 10
Maltitol-, sorbitolsirap   Hydrogering (se under Mannitol) av stärkelsebaserad sirap med hög maltoshalt 0,6-0,8 10*

* Räknat på torrämne