Reklamation

Var vänlig fyll i uppgifterna för din reklamation nedan.
Glöm inte att spara produkten som du reklamerar ifall vi behöver ett prov för att kunna göra en fullständig utredning.

Produktnamn 
Emballage / vikt 
Batchnr (illustreras i bild*) 
EAN nummer (illustreras i bild*) 
Beskrivning av problem 
Bifoga gärna en bild på produkt / emballage / problem som reklamation avser så att vi lättare kan undersöka problemet 
Namn 
Adress (gata, hus nr.) 
Postnummer 
Ort 
Epost 
Telefon